Diéta č. 5. Informácie pre rodičov


Poskytovanie dotácie na stravu od Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 euro na dieťa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. Ak dieťa nie je v MŠ a rodič ho neodhlási alebo stravu odoberie len v 1. Nemôže sa v prípade choroby odoberať diéta č.

Dieta č. Amit a 1 hete kezdtem és minusz 4 kg-nál tartok. Így készül a házi kefires hűtős lángos — Egy dagasztás és akár egy hétig süthetjük.

5 do obedára každý deň! Odobratie stravy je podmienené účasťou na výchovno- vzdelávacom procese. Z tohto dôvodu upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy.

fenékre fogyni

V prípade, že je schválená suma stravnej jednotky vyššia ako 1,20 euro, rozdiel uhrádza zákonný zástupca. Spôsob úhrady: Šeky sa vydávajú vždy mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie.

kamilla tea fogyókúra

Okola Odhlásené obedy sa odrátavajú od Platbu môžete uskutočniť troma spôsobmi: 1. Výnimkou je pondelok a piatok ráno, kedy môžete dieťa odhlásiť do 7.

fogyás segítő

V prípadoch, keď nie je možné dodržať tento hodinový časový limit, napr. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.